Tuinmuur_metselen Archieven - Schutboom
 

Tag: Tuinmuur_metselen

Steen is en blijft het populairste bouwmateriaal. Een bakstenen muur metselen vergt wel de nodige voorbereiding en ervaring. Als je nog nooit gemetseld hebt, is een eenvoudig tuinmuurtje ideaal om de werkwijze onder de knie te krijgen.

Materiaal: Gereedschap:
 • Funderingsbeton
 • Metselmortel
 • Voegmortel
 • Zand
 • Rechte planken
 • Betonijzers
 • Binddraad
 • Waterkeringsfolie
 • Aluminium profielen of loodrechte balken
 • Schoorlatten
 • Metselkoord
 • Waterpas
 • Truweel
 • Spade
 • Stok
 • Spaan
 • Rolmeter
 • Mortelkuip
M
Tuinaanleg

Stap 1: fundering gieten

 • Graaf een geul tot je ‘vaste zand’ bereikt (meestal ongeveer 50cm diep), en dubbel zo breed als de muur. Steek de geul zo recht mogelijk af en voorzie eventueel een laag zand (damzand) op de bodem van 15 à 20cm dik voor extra stevigheid.
 • Maak nu een bekisting met stevige, rechte planken. Zet ze waterpas uit, en ondersteun ze met piketten. In stevige grond is een bekisting niet noodzakelijk, maar wel aan te raden, want je verspilt minder beton en voorkomt dat aarde en beton worden gemengd.
 • Voorzie in de lengterichting 2 betonijzers van 4 of 5mm dik om de fundering te wapenen. Laat de betonijzers niet op de grond rusten, maar ondersteun ze met bakstenen of betonbrokjes.
 • Bevestig in de breedterichting om de halve meter korte stukjes betonijzer op de 2 staven met binddraad.
 • Maak het beton aan, met 1 deel cement op 2 delen grof zand (bijvoorbeeld rijnzand met een grove korrel) en 3 delen grind. Of gebruik kant-en-klare beton. Zorg er in ieder geval voor dat je voldoende beton hebt om de fundering volledig vol te gieten.
 • Stort het beton in de bekisting. Prik met een stok in het beton om het te ontluchten zodat alle hoeken en gaten van de bekisting goed worden opgevuld.
 • Als het beton gestort is, sla je met een hamer op de bekisting, om de massa te ontluchten.
 • Strijk de fundering ten slotte glad met een spaan en laat het beton enkele dagen uitharden.
Tuinaanleg

Stap 2: metselwerk voorbereiden

 • Massieve buitenmuren en tuinmuurtjes worden steens opgetrokken. Binnenmuren en spouwmuren halfsteens.
 • Bereken afhankelijk van het gebruikte baksteenformaat en de afmetingen van het muurtje hoeveel bakstenen je nodig hebt.
 • Per vierkante meter metselwerk, gebruik je gemiddeld 20l mortel. Bereid je de mortel zelf meng dan 1 deel cement met 5 delen zand voor gewoon metselwerk. Voor waterdicht metselwerk kan je nog een vochtwerend additief toevoegen.
 • Uiteraard vind je mortel ook kant-en-klaar in de handel.
 • Op de uiteinden van de muur stel je profielen op. Dat kunnen aluminium profielen of loodrechte balken zijn.
 • Ondersteun elk profiel met 2 schoorlatten, onder een hoek van 90°.
Tuinaanleg

Stap 3: eerste rij metselen

 • Bevestig een metselkoord aan de profielen, waterpas en op de hoogte van de eerste rij stenen.
 • Als de fundering onder het maaivlak (zichtbare gedeelte) ligt, kan je goedkopere of licht beschadigde stenen gebruiken voor de eerste rij.
 • Breng een laag mortel (dikker dan de gewenste voegdikte) aan op de fundering en druk de eerste steen in de mortel.
 • Voorzie de zijkant van de vorige steen van een laag mortel en tik de volgende baksteen met een troffel op de juiste plaats. Vanuit esthetisch oogpunt is het vaak beter om de verticale voeg smaller te maken als de horizontale.
Tuinaanleg

Stap 4: volgende lagen metselen

 • Let er voor de volgende rijen op dat de voegen volgens een regelmatig verband verspringen. Bij een steense muur plaats je om de rij de eerste steen in dwarsrichting. Voor een muurtje in halfsteenverband moet je met halve stenen werken.
 • Meestal is het ook nodig om een waterkeringslaag in de muur te voorzien. Dat kan door een waterkeringsfolie over de volledige lengte van de muur, en boven het maaiveld, vast te metselen, meestal tussen de eerste en de tweede rij stenen.
 • Stel je metselkoord steeds af op de nieuwe rijhoogte en controleer voortdurend of je waterpas werkt. Is er een afwijking, tik dan tegen de bakstenen met het handvat van je truweel (of met een gummihamer) tot ze juist liggen, en schraap de overtollige mortel weg, voor hij hard is geworden.
Tuinaanleg

Stap 5: afwerken

 • Bij tuinmuren is het van belang dat de toplaag waterdicht wordt afgewerkt. Een rij met gekantelde stenen kan een oplossing zijn, maar je kan ook speciale afdekstenen gebruiken zoals arduin, blauwe hardsteen of betonnen afdekpannen.
 • Krab na het metselen de voeg ongeveer 2cm uit met een voegspijker. Doe dit in een V-vorm, zo hecht de voegmortel straks beter. Borstel het metselwerk nadien schoon.
 • Nadat het metselwerk volledig is afgerond kan je voegmortel in de voegen aanbrengen. Die mag je zelf mengen, maar om er zeker van te zijn dat je geen kleurverschillen krijgt, gebruik je best kant-en-klare voegmortel.
 • Laat de voegmortel even drogen en borstel de muur goed af.

bron:http://www.livios.be/nl/_build/_surr/_asse/6222.asp

Metselen

| Leave a comment

Metselen is een techniek waarvoor u een zekere ‘feeling’ moet krijgen. Feeling voor hoe smeuïg de specie moet zijn, hoe dik de specielaag, hoe u een steen met een soepele beweging op zijn plek legt, enzovoort. Maar als u de slag eenmaal te pakken hebt, is metselen vooral een kwestie van secuur werken.

Specie mag niet te snel drogen. Is het erg zonnig, benevel de nieuwe muur dan regelmatig met water, maar doe dat zonder dat er water langs de muur gaat lopen. Dek bij flinke regen de muur af met folie, anders loopt de specie uit de voegen.

 1. Voorbereiding
 2. Stenen bereken
 3. Stenen besprenkelen
 4. Cement en zand berekenen
 5. Specie aanmaken
 6. Metselen
 7. Oefenen
 8. Metselen
 9. Rechter zetten
 10. Op maat maken
 11. Specie wegwerken
 12. Het voegen
 13. Stootvoegen
 14. Lintvoegen
 15. Muur borstelen
 16. De afwerking

01
Voorbereiding

Het ‘Waalformaat’ is de meest gangbare maat baksteen (ca. 21x10x5cm). Gebruik voor buitenmuren zachte rode baksteen. Maak de onderste lagen (‘trasraam’) van de harde soort (waterkering). Voor binnenmuren zijn witte kalkzandstenen heel geschikt.

Tip!
Koop liever te ruim in dan te krap. Ongebruikte materialen in originele verpakking kunt u met de aankoopbon binnen 30 dagen retourneren. Heeft u erg veel afval, huur dan een Bulky, een ijzersterke opvouwbare afvalzak waar 1.5 m3 puin in past. Het ophalen van de volle zak is bij de prijs inbegrepen. Eén telefoontje en hij wordt bij u opgehaald.

Twee lagen steen

02
Stenen bereken

Bereken het aantal benodigde stenen. Reken voor een halfsteens muur circa 78 stenen/m2, voor een steens muur 156 stenen/m2.

Aantal stenen berekenen

03
Stenen besprenkelen

Besprenkel de stenen de dag van tevoren met water. Laat dit intrekken tot de stenen de juiste vochtigheid hebben. Bij te droge stenen hecht de specie slecht, bij te natte loopt hij tussen de stenen uit.

Tip!
Test de vochtigheid: Druk 2 stenen met wat specie op elkaar. Trek ze na een paar minuten weer los. Als op beide stenen specie achterblijft, hebben ze de juiste vochtigheid.

Besprenkelen van de stenen

04
Cement en zand berekenen

Bereken hoeveel cement en zand u nodig heeft. Ga uit van een mengverhouding 1:3 en reken voor een halfsteens muur circa 25 liter/m2, voor een steensmuur 60 liter/m2.

Cement-zand verhouding

05
Specie aanmaken

Schep zand en cement droog door elkaar, tot een egale kleur ontstaat. Roer er water door tot een smeuïge massa ontstaat (niet te droog). Maak steeds een hoeveelheid aan die u binnen 2 uur kunt verwerken.

Tip!
Meng kleinere hoeveelheden specie in een speciekuip, grotere hoeveelheden in een kuil in de grond, bekleed met bouwfolie. U kunt natuurlijk ook een betonmolen huren. Cement bevat een lichte concentratie zoutzuur. Trek daarom stevige rubberen werkhandschoenen aan.

Zand en cement door elkaar scheppen

06
Metselen

Span het metseltouw ter hoogte van de bovenkant van de nieuwe laag.

Metseltouw spannen

07
Oefenen

Oefen eerst door wat stenen aan te brengen op een rijtje omgedraaide stoeptegels. Zo krijgt u in de gaten hoeveel specie u op moet brengen en met welke beweging u de steen op zijn plek moet zetten. Breng de specie op met een ronde troffel. Werk hem naar de vorige steen toe en duw wat specie tegen de kop.

Tip!
Oefen eerst door wat stenen aan te brengen op een rijtje omgedraaide stoeptegels. Zo krijgt u in de gaten hoeveel specie u op moet brengen en met welke beweging u de steen op zijn plek moet zetten.

Specie opbrengen met ronde troffel

08
Metselen

Houd de steen iets schuin met de bolle kant naar beneden. Duw hem in één beweging tegen de vorige steen aan. Klop hem recht met de achterkant van de troffel.

Steen op muur metselen

09
Rechter zetten

Zet de steen eventueel rechter op de vorige laag door een tikje met de punt van de troffel. Beweeg hem niet horizontaal met uw hand!

Rechter plaatsen van steen

10
Op maat maken

Maak een steen op maat door hem aan de zijkant in te krassen. Zet de sabel op de kras en geef er een korte tik op met de klaphamer.

Op maat maken van stenen

11
Specie wegwerken

Schraap uitpuilende specie direct weg met behulp van een troffel. Krab aan het eind van de dag de voegen 1cm uit en strijk ze glad met behulp van voegspijker.

Uiteinde specie wegschrapen

12
Het voegen

Na circa 2 weken is de specie voldoende uitgehard om te kunnen voegen. Maak specie aan met water tot hij ‘aardvochtig’ is. Als dat zo is, dan kunt u er een bal van kneden. Schep specie in een voegbord.

Voegen van specie

13
Stootvoegen

Voeg eerst de stootvoegen.

Stootvoegen voegen

14
Lintvoegen

Voeg daarna de lintvoegen.

Lintvoegen voegen

15
Muur borstelen

Borstel de muur na met een zachte borstel.

Muur borstelen

16
De afwerking

De afwerking van de voeg is heel sfeerbepalend. Bijvoorbeeld:

 1. vlakke voeg
 2. inspringende voeg
 3. knipvoeg
 4. schuine voeg


Tip!

Maak speciekuip en gereedschap direct na gebruik schoon, voor de specie is uitgehard. Restanten specie en bakstenen horen niet in de gewone vuilniszak. Schep ze in puinzakken en breng deze naar het afvalstation in uw gemeente.

Afwerken van voegen

Steen is het stevigste bouwmateriaal. Een bakstenen muur metselen is een klus met een uitgebreide voorbereiding, een secure werkwijze en waarbij ervaring is vereist.

Tip!
Spoel het gereedschap direct goed schoon. Stop resten cement en puin in puinzakken en breng deze naar het afvalstation in uw gemeente. Bewaar overgebleven zakken cement in een droge ruimte.

 1. Type muur
 2. Profielen stellen
 3. Multiplex plaatje
 4. Fixeer het profiel
 5. Deurkozijn opstellen
 6. 0-lijn atfekenen
 7. Lagenmaat
 8. Koppenlat
 9. Metselen
 10. Posities aftekenen
 11. Muur controleren
 12. Kozijnankers aanbrengen
 13. Voegen krabben
 14. Vallende tand
 15. Rollaag leggen
Het metselen van een bakstenen muur

01
Type muur

 

Bouw een stenen muur alleen op een betonnen vloer (bijv. garage) of een fundering (bijv. tuinmuur). Bepaal eerst welk type muur in uw geval nodig is:

Halfsteens: binnenmuren en spouwmuren.
Steens: massieve buitenmuren en tuinmuren.
Reken voor een halfsteensmuur circa 70 stenen per m2 (Waalformaat). Voor steensmuren is dat dus het dubbele.

02
Profielen stellen

Voorzie elke profielbalk van 2 schoorlatten, onder een hoek van 90 graden.

Hoek van 90 graden

03
Multiplex plaatje

Timmer op de hoek- en eindpunten een multiplex plaatje in de betonnen vloer (betonspijkers), of op een in de grond geslagen paaltje.

Multiplexplaatje op hoek

04
Fixeer het profiel

Zet elke profielbalk op een multiplex plaatje, met beide schoren aan de buitenkant. Fixeer het profiel door de schoren vast te timmeren aan paaltjes in de grond. Controleer nauwkeurig of de profielen loodrecht staan met behulp van een waterpas.

Fixreren van profiel

05
Deurkozijn opstellen

Stel het deurkozijn loodrecht op zijn plek met behulp van schoren. Bevestig deze aan de binnenkant van het kozijn. Zet een lat tussen het kozijn om indrukken te voorkomen.

Opstellen van deurkozijn

06
0-lijn atfekenen

Teken op één profiel een 0-lijn af, op ca.1 m. hoogte. Breng deze lijn over op alle andere profielen, met behulp van een lange lat en een waterpas.

Tip!
Maak voor het uitzetten van een grote haakse hoek, een haakse hoek van 3 latten. Voor meer informatie, klik op meten van hoeken.

Nul-lijn overbrengen

07
Lagenmaat

De dikte van één laag = steendikte + 1cm (voegdikte). Bepaal eerst de gemiddelde steendikte (dikte van 10 stenen x 1/10). Teken de lagen af op een lat en neem ze vervolgens over op de profielbalken (vanaf de 0-lijn).

Steendikte aftekenen

08
Koppenlat

Leg een laag stenen tussen de profielen, met steeds 1 cm tussenruimte. Neem dit patroon over op een lange lat.

Patroon overnemen

09
Metselen

Voor het aanmaken van specie, metsel- en voegtechnieken zie basistechniek metselen. Span een touw tussen de profielen, ter hoogte van de bovenkant van de laag en metsel de stenen.

Touw spannen tussen profielen

10
Posities aftekenen

Teken steeds de positie van de volgende laag stenen af, met behulp van de koppenlat en laat hierbij steeds een halve steen verspringen. Controleer regelmatig of alle stootvoegen netjes boven elkaar liggen.

Posities stenen aftekenen

11
Muur controleren

Controleer regelmatig of de gemetselde muur geheel loodrecht en waterpas staat.

Loodrecht controleren van muur

12
Kozijnankers aanbrengen

Breng gaandeweg twee kozijnankers aan. Deze vallen in de lintvoeg.

Kozijnanker aanbrengen

13
Voegen krabben

Krab nog dezelfde dag de voegen 1 cm diep uit en strijk ze glad met een voegspijker. Na twee weken kunt u de muur voegen. Voor meer informatie hierover, klik op basistechniek metselen.

Voegen 1 cm diep krabben

14
Vallende tand

Krijgt u de muur niet in één dag af? Eindig de muur dan met een ‘vallende tand’, in plaats van een ‘staande tand’, waarbij het lastiger is om er later weer stenen tussen te krijgen. Zie plaatje hiernaast van staande en vallende tand.

Muur tijdelijk eindigen met vallende tand

15
Rollaag leggen

Werk een halfsteens tuinmuur af met een rollaag van dwars liggende stenen. Dat is fraaier en biedt meer bescherming tegen regeninslag.

Tip!
Bij warm weer: benevel de muur met de tuinslang. Let op: er mag geen water langs de muur sijpelen. Bij regen: dek de muur af met folie, zodat de specie niet uitspoelt.

Bron:http://www.gamma.com/doe-het-zelf/muur-bakstenen-metselen/

Leggen van een rollaag