tips Archieven - Schutboom
 

Tag: tips

Voorjaarssnoei:
Omstreeks half maart als het niet vriest of geen strenge vorst meer wordt verwacht, kan met snoeien worden begonnen. Het doel van deze snoei is het stimuleren van een groei vanuit de basis van de plant en om de struik te verjongen. Hierbij is een open midden van de struik belangrijk en de plant moet daarom zodanig worden gesnoeid dat rondom de plant de scheuten naar buiten uitgroeien.
Pas geplante struiken zijn eenvoudig te snoeien.
Snoei 3 stevige takken terug tot 10 a 15 cm vanaf de grond en wel zo dat u snoeit juist boven een naar buiten gericht oog. Op de gehele lengte van de stengel zitten naar binnen en buiten gerichte ogen. Een oog is een puntje met een streepie eronder. Het streepje is een litteken van het afgevallen blad dat ter plaatse zat. Als u zorgt dat u knipt een halve centimeter ongeveer boven een naar buiten gericht oog dat ongeveer 15 cm boven de grond zit, zal dit oog weldra uitlopen en zich tot een snelgroeiende tak ontwikkelen. Alle eventuele iele dunne takjes moeten worden weggesnoeid omdat deze nooit volwaardige groei kunnen realiseren. Halverwege het seizoen zult u opmerken dat vanuit de entplaats, die zich enkele centimeters onder de grond bevindt. nieuwe scheuten tot ontwiklkeling komen. Deze zijn rood en dik en verjongen de struik. Wees zuinig op deze scheuten, want volgend jaar is dit een goed tak om op terug te snoeien en kan een oude tak, die al een paar jaar is teruggesnoe! id of die in bet midden van de struik steekt,weggesnoeid worden. Zo blijft de struik in goede conditie en gaat u verhouting van de struik tegen.
Verhouting zorgt voor een kale onderkant van de struik.
Opgepast: U moet de dikke rode scheut waarover hier wordt gesproken niet verwarren met de wilde scheuten. Deze scheuten komen wel eens uit de wortel onder de entplaats vandaan. Ze zijn iel dun en groeien zeer snel en zijn bleekgroen van kleur. Deze scheuten moet u gewoon zo laag mogelijk weg knippen. Dat kan gewoon het gehele seizoen gebeuren.

Zomersnoei:
Heeft als doel het stimuleren van de herbloei. Als uitgebloeide bloemen niet worden verwijderd zal de plant al zijn energie geven aan het vormen van de bottels en de topscheutjes. Daarom moet U regelmatig de uitgebloeide bloemen terugknippen tot een naar buiten gericht oog, zodat de plant zijn energie kan richten op een nieuwe scheut.Een geschikt oog bevindt zich in de oksel van een zg. vijfblad. Vaak zitten onder de bloem een paar driebladen. Die moeten worden overgeslagen en men knipt dus de bloemen met een stukje steel af tot boven het oog van een vijfblad. Dit hoeft niet per definitie het eerste vijfblad te zijn. Nog een paar vijfbladen naar beneden langs de steel. Zo wordt de steel dikker en dit geeft flinkere hergroei. Op deze manier. door regelmatige bloemsnoei, houdt U de bloei in de struik.

Herfstsnoei:
Heeft als doel het besehermen van de struik tegen de winter. Dit is een heel eenvoudige snoei, waarbij niet op ogen gelet hoeft te worden. De struik wordt eenvoudig teruggeknipt tot op kniehoogte. De struik kan na teruggeknipt te zijn op wat steviger hout niet meer zo gemakkelijk invriezen en daardoor naar beneden toe rotten. Verder zijn de struiken dan minder gevoelig voor de wind die de plant doet wrikken in de grond.
Dit is trouwens ook de tijd voor het zg. aanaarden. Dit houdt in de onderste 15 cm van de stelen te bedekken met omringende grond. Dit heeft als doel de plant te beschermen tegen de vorst.
Mochten de stelen bevriezen, dan zal het gedeelte onder de grond, tot waar in het voorjaar wordt teruggesnoeid, beschermd blijven tegen de vorst.

Snoeien van stamrozen

Is bijna gelijk aan de snoei van struikrozen met als verschil dat de taken worden teruggesnoeid tot 15 cm. van de bovenkant van de wilde stam. Verder mogen er meer takken blijven staan. Indien een tak dik genoeg is mag een vertakking worden aangehouden. Bij struikrozen worden vertakkingen weggeknipt en wordt dus 1 tak aangehouden. Ik wil u er op attenderen, dat stamrozen bij vorst vanaf min 10gr Celsius bedekt moeten worden met een donkere plastic vuilniszak. Enkele gaatjes in de zak prikken en opvullen met wat stroo of iets dergelijks. Als het niet meer vriest de zak verwijderen omdat anders de ogen te vroeg uitlopen en de plant nog vorstgevoeliger wordt.

Snoeien van klimrozen

Klimrozen behoeven weinig zorg de eerste 2 jaar. Zij moeten eerst een gestel vormen. Als op de lange loten van de klimrozen dwarstakjes gaan groeien die een seizoen lang bloeien, moeten die het volgend voorjaar teruggeknipt worden tot ong. 3 cm van de hoofdtak.. Die 3 cm houdt in dat men tot op één oog terugknipt. Zo worden alle hoofdtakken nagegaan en alle zijtakjes teruggeknipt tot stompjes. Mocht u verder groeien willen stimuleren of bepaalde gaten laten begroeien, dan laat u een of twee zijtakjes ongemoeid, zodat die zich komend seizoen kunnen ontwikkelen. Ook bij klimrozen komen weer nieuwe dikke rode scheuten uit de grond gedurende het seizoen en dit zijn weer de verjongers van de struik. U kunt dan eventueel besluiten om een oude slecht dragende tak in zijn geheel te verwijderen. Hoe meer zijtakjes er op een hoofdtak staan, des te meer bloei. Om het uitschieten van zijtakjes te stimuleren, moet u de hoofdtak zoveel mogelijk in een horizontale stand buigen. Bij rozen tegen muren of schuttingen betekent dat, dat de takken in lagen met een onderlinge afstand van ong. 50 cm horizontaal evenwijdig aan elkaar geleid moeten worden. Bij pergolas en bogen moeten de takken draaiend om de paal omhoog geleid worden.

Rozen snoeien

| Leave a comment

Waarom, hoe en wanneer rozen moeten gesnoeid worden is te herleiden naar de discussie of rozen doornen of stekels dragen. M.a.w. wie de botanische kenmerken, groei- en bloei eigenschappen kent van de verschillende rozensoorten kan meteen anticiperen op het grote snoeivraagstuk.

Veel geraadpleegde literatuur kan U ook goede antwoorden bieden. Doch bij een vergelijkende studie van deze, merken we snel verschillen, zeker met betrekking tot het tijdstip van snoeien.

Dit artikel heeft niet de pretentie deze of gene te beoordelen, maar tracht een praktijkervaring aan te bieden voor een toepasselijke snoei per rozengroep.

De eerste vraag is natuurlijk waarom we rozen dienen te snoeien?

Wie de groei van wilde rozen observeert ziet dat deze ieder jaar uitlopen aan de onderzijde en dat aan deze takken de mooiste bloemen groeien. Tevens sterven de oudere takken in het midden af van de struik. De terugsnoei heeft dan ook de bedoeling in zich om het proces van vernieuwing of verjonging van de plant te bevorderen. Meteen worden ook alle zieke of dode takken verwijderd. Andere redenen tot snoeien zijn, de plant
een evenwichtige vormgeving geven. Tevens het midden van de plant openhouden om lucht en zon maximaal te laten inwerken.

De tweede vraag die ons bezig houdt is uiteraard: wanneer moeten we snoeien?

Een samenvatting van vele boeken staat ons toe om rozen te snoeien van november tot half april. Op zich is daar niets verkeerd mee, ware het niet dat het aspect van vorst hier toch een bepalende factor is. Bij strenge winters vriezen rozen in, bij een korte snoei voor de vorstperiode, bestaat het risico dat de plant het niet overleeft. Een halve snoei of geen snoei verkleint dit risico zeer zeker. Een late vorstperiode in het voorjaar kan eveneens een nefast gevolg hebben voor al te vroeg gesnoeide rozen. De ideale snoeiperiode van rozen situeert zich dan ook tussen eind februari tot half april.

Tot slot vervolledigen we dit artikel over rozen met de vraag: hoe snoeien? Combineer het waarom van het snoeien met uw eigen rozensoorten en U kunt aan de slag.

Polyantharozen:

Kleinbloemige of trosrozen (o.a. Europeana, Lili Marleen, Melrose, Allgold, Sneeuwwitchen, Joro, enz….)

De plant verjongen door alle dode takken en stompjes weg te nemen. Een evenwichtige vorm geven en het midden vrijhouden, de behouden takken insnoeien op 2 à 3 ogen, vereenvoudigen op de lagere vertakkingen.

Floribundarozen en Theehybriden:

Grootbloemige (o.a. Queen Elizabeth, Madame Meilland, Dame De Coeur , Rouge Parfumer, Pascali, Virgo)

Dezelfde werkwijze als bij de polyantharoos, doch hier worden de takken behouden op 3 à 5 ogen voor de lager blijvende soorten en 5 à 7 ogen voor de zeer sterk groeiende soorten.

Kosterrozen:

Miniroosjes of dwergrozen ( o.a. Morsdag, Orange Morsdag, White Morsdag, Pink Morsdag, enz…)

Deze laagblijvende compacte struik krijgt een identieke snoei als de polyantharoos.

Stamrozen:

Omvat een rijk gamma, gekweekt op stam. De soort die gebruikt wordt voor de stamroos zal de snoei bepalen. Kleinbloemige zie groep nr.: 1. Grootbloemige variëteiten zie nr.: 2

Klimrozen:

Net als bij de stamrozen is hier het begrip, klimmen, de sleutel tot de verschillende soorten en variëteiten. De eerste snoei gebeurt bij alle klimrozen, bij het aanplanten vooral in het najaar. Niettegenstaande gaat dit ten koste van het aantal bloemen in het eerste jaar, maar bevordert een betere vertakking die het volgende jaar een rijke bloei zal geven. De verzorgingssnoei bestaat uit het wegnemen of terugknippen van de uitgebloeide bloemen. Wanneer de klimroos reeds over een degelijke vertakking beschikt, mag deze op de zijscheuten op 5 à 6 ogen teruggesnoeid worden. Bij de klimrozen onderscheiden we voornamelijk de reeds hoger vermelde 3 soorten.

Botanische rozen:

In deze groep plaatsen we o.a. Rosa rugosa (rozenbottel), Rosa rubignosa  (elegantier), Rosa canina ( hondsroos), enz….

De snoei bestaat hoofdzakelijk in het uitdunnen tijdens het voorjaar, de oudste takken wegnemen. Een drastische snoei hiervan is sterk aanbevolen d.w.z. de plant verjongen tot ongeveer de helft of zelfs lager. Hier dient geen rekening gehouden te worden met het aantal ogen, aangezien de meeste bloemen zich ontwikkelen op voorjarige twijgen.

Conclusie:  Het belang om deze planten jaarlijks te snoeien is een voldongen feit om een rijkelijke bloei te verkrijgen of te behouden. Een duidelijk besluit, rozen bloeien overweldigend op jong of eenjarig hout. Anderzijds zal dit een langere levensduur garanderen door het regelmatig verjongen van de rozenstruik Een niet te versmaden tip is tevens de uitgebloeide bloemen wegsnijden onder de bottel, dit zal en kan de bloei enkel bevorderen.