Palen Archieven - Schutboom
 

Tag: Palen

Smeren dekvloer

Smeren dekvloer

| Leave a comment

Smeren dekvloer

Smeren dekvloer

Met het afsmeren van de dekvloer bedoelen we dat er een nieuwe zandcement deklaag aangebracht wordt deze heeft een dikte van gemiddeld 5 centimeter. De dekvloer wordt direct over de vloerverwarming aangebracht. De dekvloer bestaat uit een samenstelling van rivierzand en cement. Voor het afsmeren van een vloer wordt de hoeveelheid zand berekent, welke met een vrachtwagen zo dichtbij mogelijk gelost wordt. Het is verstandig om te zorgen dat u een groot zeil bij de hand heeft, zodat het zand hierop gelost kan worden.
De zandcement deklaag wordt aangemaakt met een cementmolen welke leeg gekiept wordt in een kruiwagen zodat deze het zandcement naar de lokatie kan brengen. Dit tot de vloer klaar is. Het is mischien ook raadzaam om van de route naar de woning vanaf het zand wat karton neer te leggen. Dit voorkomt rijsporen van cement, welke moeilijk te verwijderen zijn. Heeft u dit niet dan is het verstandig om met heel veel water en een harde bezem direct na de werkzaamheden het gangetje af te spoelen.
Het aanbrengen van een deklaag duurt gemiddeld 1 dag (ligt aan de oppervlakte grootte). U mag deze deklaag de eerste 24 uur niet betreden en de eerste 48 uur niet belasten, dit in verband met het uithardingsproces van de deklaag. De droogtijd bedraagt gemiddeld 6 tot 8 weken voordat u mag stoken met uw vloerverwarming. Hopend u genoeg informatie gegeven te hebben wat betreft het afsmeren van een vloer, zijn er nog vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Toevoegmiddel / verharder

Cement toevoegmiddel heeft een hoge plastificerende werking, welke er voor zorgt dat het cement eng gesloten wordt. Tevens hoeft er beduidend minder water te worden toegevoegd, waardoor de droogtijd van het cement aanzienlijk wordt verkort (ca. 3 weken in plaats van 6 weken). Op circa 20 m2 met een dikte van 5 cm dient 1 liter toevoegmiddel te worden toegevoegd. Dit cement-toevoegmiddel alleen toepassen in overleg met de leverancier. Niet toepassen in combinatie met anhydriet-cement.

palen voor carport

| Leave a comment

palen voor carport

palen voor carport

  • Om een stevige carport te bouwen, bestaat de eenvoudigste oplossing erin palen rechtstreeks in de grond te plaatsen en ze met beton te verankeren. Deze verticale steunpijlers dragen de constructie. Gewoonlijk omvatten de carportpakketten metalen sokkels om de palen in te plaatsen. Als je de palen rechtstreeks in het beton plaatst kunnen die op termijn verrotten aan de basis. Daarom wordt aangeraden ze in sokkels te plaatsen. Merk op dat deze metalen sokkels de palen niet even stevig vastklemmen als zouden ze rechtstreeks in het beton gegoten zijn. Daarom moet de structuur in dit geval wat verstevigd worden.
  • De dikte van de palen hangt af van de dakbedekking. Hoe zwaarder die is, hoe groter die moet zijn. Het minimum is 9 x 9 cm voor een licht dak in pvc of in geverfd metaal, en maximum 20 x 20 cm voor een zwaar dak in dakpannen of leien.
  • Zet de plaatsen waar de palen moeten komen uit, en graaf de gaten tot de juiste diepte. Normaal gezien zullen gaten van 40 x 40 cm en 70 cm diepte ruimschoots volstaan.
  • Als alle sokkels op hun juiste aangegeven plaats staan, vul je de openingen rondom met beton.
  • Tril het beton met een staaf om de luchtbellen te verwijderen en ervoor te zorgen dat alle hoeken en kanten goed gevuld zijn.
  • Bevestig de palen in de sokkels.
  • Indien de grond niet stevig genoeg is, moet je over de ganse lengte van de carport funderingen voorzien. Graaf daarvoor aan beide kanten sleuven van 70 cm diepte en 40 cm breed, zo kunnen ze voor voldoende stabiliteit zorgen.
    Mocht het ooit gebeuren dat je met je auto tegen een van de pijlers van de carport schuurt, zal deze verankering in beton voorkomen dat het dak op je auto terechtkomt.
  • Om de palen optimaal te beschermen kan je een bijkomende bescherming voor het ondergrondse deel voorzien, dat zware beproevingen zal moeten doorstaan. Hiertoe volstaat het dit gedeelte in te strijken met een product van het type “Aquaplan” of dergelijke.