aannemer Archieven - Schutboom
 

Tag: aannemer

Uw woning is inmiddels officieel opgeleverd en u heeft de sleutels gekregen. Het moment is aangebroken dat u uw woning in gebruik gaat nemen.

Droogstoken – niet te snel
Bij ingebruikname is het echter van groot belang dat u uw huis droogstookt, omdat er, ten gevolge van de bouw, nogal wat vocht in zit. Dit droogstoken mag niet te snel gebeuren, want een te snelle uitdroging heeft veel schade (zoals krimpscheuren) tot gevolg. Het is dus zaak veel aandacht aan het droogstoken te besteden. Houd er rekening mee dat dit zogenoemde droogstookproces wel een half jaar in beslag kan nemen. Zet de verwarming dus niet op 30 graden om droog te stoken, maar zet alle vertrekken op 15, en wanneer u er gaat wonen op 20 graden.

Ventilatie tijdens het droogstoken
Tijdens het droogstookproces is een goede ventilatie en circulatie van de lucht onontbeerlijk. Houd het eerste jaar ongeveer 5 centimeter ruimte tussen de muren en uw meubilair, zodat het vocht weg kan en controleer regelmatig het vochtgehalte in uw huis. Dit is vooral belangrijk wanneer u wilt behangen of stofferen. Overleg het vochtgehalte in uw woning altijd met uw leverancier.

Schoonmaak
Ook de eerste schoonmaak van de woning vereist extra aandacht. Waarschijnlijk is uw nieuwbouwwoning bezemschoon opgeleverd en moet de schoonmaak nog gebeuren. Vermijd tijdens deze schoonmaak overmatig gebruik van water, er zit immers al een surplus aan vocht in uw woning. Vermijd ook het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen, maar gebruik bij voorkeur zachte zeepmiddelen. Pas ook op met zand- en cementresten, want die veroorzaken krassen wanneer u ze met een vochtige doek probeert te verwijderen.

Een oplevering volgt altijd nadat een nieuwbouw gereed gekomen is. Een oplevering wil zeggen dat er een controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Vastgesteld wordt of deze conform de afspraken plaats hebben gevonden, of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is en of er geen andere gebreken zijn. De inspecteurs van Perfectbouw zijn opgeleid om u deskundig te adviseren en tevens een volledige inspectie uit te voeren.

Controle tijdens de bouw van uw nieuwbouwwoning
Hoewel u tijdens de bouwfase wellicht regelmatig een kijkje neemt bij de bouw van uw woning, is het als leek lastig om eventuele bouwfouten te constateren. Daarbij kan het zijn dat u twijfels hebt over het bouwproces. Wacht niet tot uw huis klaar is, want het is vaak prijzig en soms onmogelijk om fouten achteraf te laten herstellen. Een bouwtechnische keuring tijdens de bouw neemt alle twijfel weg en geeft u meer zekerheid over een correct verloop van de bouw.

Oplevering
Vanaf het moment van oplevering is het huis officieel in uw bezit. Het is aan te raden om u tijdens de oplevering te laten vergezellen door een onafhankelijke bouwkundige die een opleveringskeuring uitvoert, zodat alle eventuele gebreken kunnen worden genoteerd. In het algemeen worden er bij nieuwbouwwoningen gemiddeld 21 gebreken geconstateerd. Na de oplevering moet uw woning worden drooggestookt.